Учлањење

Обавезујем се да ћу учлањењем у Планинарско друштво „Планински дух“ Рибаре у потпуности поштовати Статут Друштва, Кодекс понашања чланова Друштва, Правилника и Упутстава усвојена од стране Скупштине и Управног одбора Друштва и активно радити на реализацији свих активности Друштва, у складу са својим психо-физичким могућностима.
Обавезујем се да ћу сваке године извршити минимално један здравствени преглед у надлежној медицинској установи и на планинарске акције ићи само када сам психо-физички потпуно спреман и спососбан за те напоре и ризике.
Часно и одговорно радићу на јачању другарства, поверења међу члановима Друштва, изградњи еколошке свести, увек чувајући углед, како свој, тако и ПД „Планински дух“ Рибаре.
На планинарским акцијама и свим активностима Друштва, крајње одговорно ћу извршавати задатке и упутства добијене од вође акције, водећи рачуна о личној безбедности и безбедности свих
осталих учесника акције.

 

Уколико желите да се учланите у наше ПД „Планински дух“ Рибаре попуните онлајн приступницу или попуните приступницу у папирној форми.

 

Приступницу можете преузети овде. (PDF документ је прилагођен за директно попуњавање форме)

 

За малолетна лица потребно је одобрење родитеља. Формулар можете преузети овде.

 

Статут нашег удружења пожете преузети овде.

 

Цена чланарине на годишњем нивоу је 1500 динара за одрасле, а 900 динара за ученике и студенте.

 


ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВO
“ПЛАНИНСКИ ДУХ”
Адреса:  Краља Петра Првог 63 35220 Рибаре Јагодина
Матични број : 28722281
ПИБ: 111770636
Жиро рачун: 325-9500700046752-07

приступница
изјава родитеља